Service & Support 24/7

Ett Aloud-system är en helhet där allt från systemdesign, installation, programmering och driftssättning är utformat för att skapa en bra lösning som ska fungera 24/7 365.

 

Service & Support 24/7 365

Vi arbetar med produkter från väletablerade tillverkare och lägger stor omsorg i att välja lösningar som ska fungera över tid, detta samtidigt som vi hela tiden arbetar med den senaste tekniken.

Alouds serviceteam sitter på en helt unik kompetens baserat på år av erfarenhet och utbildningar. Vi investerar i kunskap och att ständigt uppdatera oss med den senaste tekniken. Detta är en förutsättning för att kunna leverera bra service & support.

Ett Aloud-system består av olika tekniska system som ska fungera inte bara som enskilda system utan som en helhet. Känslig elektronik behöver underhållas, tekniker behöver regelbundet gå igenom systemet på plats så allt fungerar som det ska, rengöra teknikutrymmen och kontrollera anslutningar – allt detta ger längre livslängd och en högre driftsäkerhet.

För system med serviceavtal övervakar Aloud nyckelprodukter och funktioner i systemet genom en dator som monteras på plats. Detta innebär att vi ofta upptäcker och kan åtgärda eventuella problem på distans.

 
"Ett Aloud-system består av olika tekniska system som ska fungera inte bara som enskilda system utan som en helhet."
Aloud SE: +46 8 32 22 10