Vår Process

Aloud levererar service och supportavtal upp till 24/7 – 365 som garanterar trygghet

 

Mer om processen

Aloud är med hela vägen från start till slutfört projekt och överlämning. Aloud levererar service och supportavtal 24/7 – 365 som garanterar trygghet. Aloud är alltid tillgänglig.

Projektdesign

Före projektstart genomför och presenterar Aloud en detaljerad och noggrant genomarbetat koncept tillsammans med en tidsplan och budget för projektet från start till mål.

Projektering

Aloud projekterar, skräddarsyr och ritar en specialanpassad systemdesign oftast i nära samarbete med arkitekter, inredare, byggare och beställare.

Projektledning

En projektledare utses till ert projekt som följer er längs processen från offert till överlämning. Under tiden ni väntar på att ert system ska färdigställas håller vi ett antal olika projektmöten. På våra möten får ni tillfälle att ställa frågor, vi berättar också kontinuerligt via e-post eller telefon om hur arbetet i de olika faserna i projektet fortskrider. Från design, projektering fram till installation.

Installation

Vi installerar och kvalitetssäkrar all hårdvara enligt ritad systemdesign. En del av vår installation utförs i Alouds LAB på Birger Jarlsgatan 46, allt för att säkerhetsställa kvalitén och minimera kostnader. Här testar vi systemet och programmerar stora delar innan leverans.

Programmering / Driftsättning

Vi programmerar och driftsätter systemen efter en färdig funktionsbeskrivning, allt skräddarsytt enligt kundens behov och önskemål.

Överlämning / Dokumentation

När det börjar närma sig slutskedet i projektet är det dags för egenkontroll och besiktning av systemet. Vid denna besiktning säkerställs tillsammans med projektledare att allt stämmer enligt överenskommen systemdesign och funktionsbeskrivning.

Service & Support

Ett Aloud system är en helhet där allt från systemdesign, installation, set-up och programmering är utformat för att skapa en bra lösning som ska fungera varje dag utifrån kundens behov. Vi arbetar med produkter från väletablerade tillverkare och lägger stor omsorg i att välja lösningar som ska fungera över tid, detta samtidigt som vi hela tiden arbetar med ny teknik.

Varje system vi levererar är unik och bygger på välbeprövade tekniska lösningar. Service och support är väldigt viktigt för att säkerställa funktionen över tid. Aloud erbjuder ett standardserviceavtal samt möjlighet att köpa till ett utökat serviceavtal vilket ger snabbare service och även övervakning av systemet 24/7-365.

Alouds serviceteam sitter på en helt unik kompetens baserat på år av erfarenhet och utbildningar. Vi investerar i kunskap för att leda utvecklingen med den senaste tekniken. Detta är en förutsättning för att kunna leverera branschens bästa service och support.

 
"En projektledare utses till ert projekt som följer er längs processen från offert till överlämning"
Aloud SE: +46 8 32 22 10